|
Материалы

Пiдвищення надiйностi роботи вимiрювальних перетворювачiв напруги


·  зсув нейтралі;

·  наявність постійної складової магнітного потоку в ТН при автоколивальних процесах у мережі.

Причинами, що викликають ці процеси, є:

·  несприятливе сполучення ємності електричної мережі стосовно землі й нелінійної індуктивності ТН;

·  короткі замикання;

·  дугові замикання на землю;

·  неповнофазна комутація;

·  комутація ненавантажених трансформаторів;

·  обриви проводів.

Пошкодження вимірювальних трансформаторів напруги (ТН) відбувається при роботі їх в системах з глухим заземленням нейтралі, що призводить до виникнення однофазного короткого замикання. Також, негативний вплив на ТН здійснює перенапруження при однофазних замиканнях на землю. Зафіксовані випадки пошкодження ТН, що співпадають з відключенням повітряних ліній 110 й 35 кВ, живлячих підстанцій, на яких встановлені ці ТН. Всі ці випадки призводять до виникнення міжвиткових замикань обмотках ВН ТН, деформації обмоток і їх вигорання, обрив проводів обмотки ВН ТН, або проводах від обмотки до проводів.

У теперішній час компенсація виливу розглянутих пошкоджень ТН відбувається шляхом використання більш стійких до впливу пошкоджуючих факторів ТН, спеціальних пристроїв, організаційно-технічних заходів. Але ефективність таких заходів мала. Про де свідчить дуже великий відсоток пошкоджених трансформаторів напруги. Згідно з даними АК «Харківобленерго» з 400 ТН щорічно виходить зі строю близько 20 ТН. Тому необхідним є пошук нових шляхів підвищення надійності робота ТН.

Існують різні схемні рішення по придушенню негативних процесів в електричних мережах 3-35 кВ. Наприклад:

·  заземлення нейтралі обмоток високої напруги ТН через резистори різних значень опорів - від низькоомних до високоомних;

·  включення резисторів у розімкнутий трикутник обмоток ТН, призначених для контролю ізоляції мережі;

·  включення високоомних резисторів між мережею живлення й обмотками високої напруги ТН;

·  застосування антирезонансних ТН типу НАМІ;

·  інші технічні рішення, наприклад, заміна в НАМІ електромагнітної фази, що заземлюється, ємнісним дільником;

·  застосування електромагнітних ТН із магнітною системою, що не насичується;

·  заземлення нейтралі що заземлюються ТН через первинну обмотку що не заземлюється ТН;

·  заземлення нейтрали ТН через первинну обмотку трансформаторів струму (ТС) з підключеним до вторинної обмотки ТС низькоомним резистором.

Фахівцями також пропонується відмова від застосування електромагнітних ТН і використання інших принципів контролю несиметрії мережі [5]. Нетрадиційний принцип контролю несиметрії наведений в [1], але із застосуванням електромагнітних ТН без обмоток контролю несиметрії. При цьому контроль здійснюється за допомогою трифазного резисторного дільника напруги, підключеного до виводів первинних обмоток ТН. Однак вище перераховані способи не дають належного ефекту, оскільки є боротьбою з наслідком, а не із причиною. При застосуванні цих рішень, як правило, погіршуються метрологічні характеристики ТН. Згідно [6] застосування ТН типу НАМІ повністю не вирішує проблему, оскільки:

1 2 3 4
Общее время работы: 122.39289283752 мс
Использование памяти: 658 КБ