|
Материалы

Пiдвищення надiйностi роботи вимiрювальних перетворювачiв напруги


Пошкодження вимiрювальних трансформаторiв напруги ТН вiдбувається при роботi їх в системi з глухим заземленням нейтралi, що призводить до виникнення однофазного короткого замикання. Також, негативний вплив на ТН здiйснює перенапруження при однофазних замиканнях на землю.

Зафiксованi випадки пошкодження ТН, що спiвпадають з вiдключеннями повiтрянних лiнiй 110 і 35 кВ, живлячих пiдстанцiй, на яких встановленi цi ТН. Всi цi випадки призводять до виникненню мiжвиткових замикань обмотках ВН ТН, деформацiї обмоток i їх вигорання, обрив проводiв обмотки ВН ТН, або проводах вiд обмотки до проводiв.

Компенсацiя впливу розглянутих пошкоджень ТН вiдбувається шляхом використання бiльш стiйких до впливу пошкоджуючих факторiв ТН, спецiальних пристроїв, органiзацiйно-технiчних заходів.

Під вимірювальним перетворювачем напруги (ВПН) будемо розуміти пристрій, призначений для перетворення первинного струму в такий вихідний сигнал, інформативні параметри якого функціонально пов'язані з інформативними параметрами первинної напруги. Для створення ВПН можна використати різні фізичні явища. У цей час ВПН звичайно створюються на основі широко застосовуваного в електротехніці трансформаторного ефекту – у вигляді трансформатора.

Вимірювальні трансформатори забезпечують перетворення змінної напруги довільного значення в змінну напругу прийнятну для виміру за допомогою стандартних вимірювальних приладів, а також забезпечують ізолювання вимірювальних приладів від ланцюга високої напруги.

В електричних мережах 3-35 кВ із ізольованої нейтраллю або нейтраллю, заземленої через дугогасячий реактор, постійно відбуваються процеси, які негативно відбиваються на роботі електромагнітних трансформаторів, що заземлюються, напруги (ТН) не залежно від виду їхньої ізоляції.

Із цієї причини по даним [1] середній термін служби ТН типів НТМІ-6, НТМІ-10, ЗНОМ-20, ЗНОМ-35 часто не перевищує 3-5 років. Не краще складаються справи й із ТН із литою ізоляцією. Особливо висока пошкоджуваність ТН фіксується в мережах 35 кВ [2].

До процесів, що негативно впливають на роботу електроустаткування, відносяться:

·  ферорезонансні перенапруги;

·  комутаційні перенапруги;

·  перехідні процеси;

1 2 3 4
Общее время работы: 9.9771022796631 мс
Использование памяти: 656 КБ